Medlemskap i Family Sports Club

De fleste medlemmer tegner medlemskap for 12 måneder om gangen. 
Det er også mulig med kortere medlemskap. 
Og det er mulig å betale for bare å trene en gang i uka. 

 

Månedsprisen er avhengig av:

  • om du bare skal trene på ett senter eller ha tilgang til flere
  • om du vil være med på gruppetimer
  • om du vil ha behandlingsavtale/Family Frisk 
  • om du vil ha mulighet for å sette medlemskapet på pause

Det er også mulig å kjøpe og betale for enkelttimer.
Du kan spørre om du kan få ta med seg en ledsager til hjelp under trening.