Idrettsforbundet

Norges idrettsforbundIdrettsforbundet er de som bestemmer 
på øverste nivå for norsk idrett. 
Det fulle navnet er Norges idrettsforbund 
og olympiske og paralympiske komité. 

 

Para-tilbud dreier seg om aktiviteter hvor det er lagt 
spesielt til rette for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

 

Noen steder fins det slike tilbud 
som bare er for mennesker med utviklingshemning.

 

Et særforbund er en organisasjon innen en spesiell idrett.
Her er en oversikt over alle særforbundene i Idrettsforbundet. 
For hvert særforbund gir informasjon om paratilbud 
hvis det fins.
Her er en liste over særforbundenes kontaktpersoner for paratilbud. 
Mange særforbund jobber nå med å få i gang paratilbud.

 

Her finner du Idrettsforbundets kontaktpersoner i hver idrettskrets  
innen para-idrett.
Trykk på Paraidrett - Idrettskretser.
Kontaktpersonene kalles fagkonsulenter
Hver fagkonsulent kjenner til tilbudene som finnes 
i det fylket eller de fylkene idrettskretsen dekker.
Han eller hun og kan hjelpe til med faglige råd.

 

Her er en oversikt over tilbud og kontaktpersoner for 
paraidrett i Oslo.
Dette er satt opp for hver bydel.