Idrettslag

Illustyrasjon idrettslagMange er med på idrettslag.
De trener for å bli bedre i en spesiell type fysisk aktivitet.
Idrettslag legger gjerne opp til regelmessige treninger.
Og lagene er med på konkurranser, turneringer og samlinger.
På slike sammenkomster kan du konkurrere 
med deg selv og med andre. 
Du kan også treffe nye mennesker.

 

I lagidrett samarbeider de som er på et lag, 
for å vinne en konkurranse.
I individuell idrett gjør du alene det som skal til. 
Men det er allikevel fint å ha en trener 
og å trene sammen med andre i idrettslaget. 

 

Mange er med på et eget lag for mennesker med utviklingshemning.
Kanskje fins det ikke et eget lag i den idretten 
du har lyst til å drive med der du bor. 
Da kan det hende du kan være med på et vanlig lag. 
Du eller en medhjelper bør da ta kontakt 
med lederen for det aktuelle laget. 
Eller dere kan ta kontakt med Idrettsforbundet 
eller et særforbund, se neste menyvalg. 

 

Her kan du lese om Lars Jakob som ville begynne å bokse.