Medlemskap i Enkeljympa

Du betaler for å være medlem i et lokalt Enkeljympa idrettslag.
Du betaler også for et abonnement.
Et abonnement dekker treninger i en periode.