Innledning

Illustrasjonsnbilde innledningDet fins mange aktiviteter du kan gjøre ute.

 

Her nevner vi noen flere.

Men dette er ingen full oversikt over alt som fins.