Innledning - til støttepersoner

Denne nettressursen er laget for mennesker med utviklingshemning. Sidene under dette menypunktet er ment for støttepersoner.

 

De fleste med utviklingshemning vil ha best utbytte av å bruke nettressursen sammen med en støtteperson.  Da kan de samtale med støttepersonen om aktiviteter de har lest eller hørt om i nettressursen. De kan for eksempel diskutere om det er noe de har lyst til å begynne med og hvordan de skal få til det. Ikke minst er det viktig for personer med utviklingshemning å få støtte fra en eller flere nærpersoner når de skal begynne med en ny aktivitet.

 

De beskrevne appene er spesielt populære, men det kan være vanskelig å finne ut hvordan de brukes på egen hånd. De krever også registrering, noe mange vil trenge støtte til. For Geocaching kan man kjøpe et oppgradert abonnement og finne flere cacher. I Pokémon GO kan man kjøpe ekstra baller. Noen kan trenge hjelp til å kjøpe dette, eller eventuelt hjelp til å stoppe for mange kjøp.

 

Mange aktiviteter krever påmelding, og/eller utstyr som en med utviklingshemning kan trenge hjelp til.

 

Prosjektet 'Mosjon og trening' er et fortsettelsesprosjekt for 'Hjemmetrening og videokontakt'. I 'Hjemmetrening og videokontakt' ble nettstedet www.aktivius.no opprettet for å hjelpe støtteapparatet til en god oppfølging av mennesker med utviklingshemning. Det gjaldt både for hjemmetreninger og til kontakt med andre via apper som bruker direkte video-overføringer. Studer gjerne dette nettstedet.

 

Begge prosjektene fikk støtte av Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten, administrert av Stiftelsen Dam i 2021. Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) var søkerorganisasjon. Karde AS utfører mesteparten av arbeidet.